ใครควรกินโปรตีนไข่ขาว ?

 •ผู้ป่วยโรคไตรั่วบวมน้ำ  •ผู้ป่วยโรคตับ  •ผู้ที่มีระดับAlbuminในเลือดต่ำ

sitiwat

11/24/2020 1 min read

 •ผู้ป่วยโรคไตรั่วบวมน้ำ
 •ผู้ป่วยโรคตับ
 •ผู้ที่มีระดับAlbuminในเลือดต่ำ
 •ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีระดับ Albumin ต่ำ
 •คนชราที่กินโปรตีนไม่เพียงพอ
 •ผู้ที่มีแผลไฟไหม้รุนแรง
 •ผู้ที่มีภาวะทุพโภชนาการ
 •ผู้พักฟื้นจากการผ่าตัดเสียเลือดมาก
 •กล้ามเนื้อลีบกล้ามเนื้อสลายตัว
 •ผู้ป่วยโรคกระดูกผุขาดแคลเซี่ยม
 •ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2
 •ผสมอาหารสายยางเสริมโปรตีน
 •โรคอ้วน
 •ผู้ที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ
 บำรุง สำหรับผู้มีบุตรยาก
แพทย์มักแนะนำให้ผู้ป่วยเหล่านี้กินไข่ขาวให้ได้วันละ 5-10 ฟอง ต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลาหลายเดือน ซึ่งไม่ง่ายเลย ที่ผู้ป่วยเหล่านี้ยังต้องใช้ชีวิตในสังคม ต้องทำงาน ต้องเดินทางการเตรียมไข่ขาวต้ม แล้วพกพาไปรับประทานทุกที่ ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆ
AlbuminPlus โปรตีนไข่ขาวสกัดเข้มข้น จึงเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่า