Whey โปรตีนที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็ว ดีจริงหรือ

สารอาหารดูดซึมได้เร็วย่อมทำให้ร่างกาย ได้รับสารอาหารนั้นเร็ว แต่ร่างกายคุณ จะสามารถรับสารอาหารเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหน เป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา ลองเปรียบเทียบง่ายๆ

sitiwat

11/24/2020 1 min read

สารอาหารดูดซึมได้เร็วย่อมทำให้ร่างกาย ได้รับสารอาหารนั้นเร็ว แต่ร่างกายคุณ จะสามารถรับสารอาหารเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหน เป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา
ลองเปรียบเทียบง่ายๆ กับน้ำ ซึ่ง เป็นสารประกอบที่จำเป็นต่อร่างกาย น้ำดูดซึมได้เร็วกว่า โปรตีนชนิดใดๆ ร่างกายคนเราต้องการน้ำประมาณ 2 ลิตรต่อวัน ถ้าเราดื่มรวดเดียว 2 ลิตร ตามปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน โดยไม่ดื่มเพิ่มอีกเลยระหว่างวัน ร่างกายจะสามารถเก็บน้ำเหล่านั้นไว้ได้หรือไม่ แน่นอนว่าถ้าดื่มน้ำรวดเดียว 2 ลิตร ไม่นานคุณก็จะปัสสาวะน้ำส่วนเกินออก หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก็จะเริ่มกระหายน้ำอีก เฉกเช่นเดียวกับโปรตีนที่ดูดซึมได้เร็ว ทำให้ร่างกาย ได้รับ โปรตีนคราวละมากๆ เช่นการดื่ม wheyที่ละ 1-2 scoop แต่ร่างกายเก็บไว้ใช้ได้เท่าไหร่ ส่วนเกินก็ต้องโดยขับออกทางปัสสาวะ แต่ สารประกอบโปรตีน จำเป็นต้องแตกไนโตรเจนก่อนโดยตับ ก่อนกรองออกโดยไต ดังนั้นการรับประทานเวย์ที่ดูดซึมได้เร็ว ทีละมากๆ นอกจากไม่ได้ประโยชน์เต็มที่แล้ว ยังทำให้ตับและไต รับหน้าที่ในการกำจัดของเสีย มากขึ้นด้วย
Whey โปรตีนจึงควรรับประทานแต่น้อย เฉพาะ ช่วงที่มีการออกกำลังกายอย่างหนัก เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าปริมาณที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำมาก
คุณยังเชื่อว่า whey คือโปรตีนที่ดีที่สุด เพราะมันสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วที่สุดอีกหรือ
ต่างจากโปรตีนไข่ ที่ให้โปรตีนกับร่างกายอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง ไม่สร้างของเสียในเลือด และไม่ทำให้ตับและไตทำงานหนัก
ดังนั้น ผู้ป่วยโรคไต และ โรคตับ และมะเร็ง ที่ขาดโปรตีน จึงมักจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้รับประทานไข่ขาวบำรุงร่วมกับการรักษา