อาหารไขมันซึ่งถูกดูดซึมจากลำไส้รวมทั้งไขมันที่สะสมในเนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) ล้วนมี
คุณสมบัติไม่ละลายน้ำแต่จะถูกขนส่งไปส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานและทำหน้าที่ต่างๆได้ โดยอาศัยไปกับกระแสเลือดซึ่งเป็น aqueous solution ดังนั้นจึงต้องมีพาหะช่วยลำเลียง

ได้แก่ โปรตีนต่างๆในเลือด คือ อัลบูมิน(albumin) และ ไลโปโปรตีน(lipoprotein) 
  - โดยอัลบูมินช่วยลำเลียงกรดไขมันอิสระ 
  - ส่วนไลโปโปรตีนมีหลายชนิดช่วยลำเลียงไตรกลีเซอไรด์และไขมันชนิดอื่นๆระหว่างตับและ
    เนื้อเยื่อต่างๆ